ข่าวทั้งหมด

วันที่โพสต์ : 2022-05-23 17:40:46

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับ ปวช. และปวส.ประจำปีการศึกษา 2565 :: เข้าชม :: 23


วันที่โพสต์ : 2022-05-23 17:39:42

หัวข้อ : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร (ระดับ ปวส.1) :: เข้าชม :: 17


วันที่โพสต์ : 2022-05-23 17:38:36

หัวข้อ : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 สมาชิกองค์การนัหวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร (ระดับ ปวช.1) :: เข้าชม :: 17


วันที่โพสต์ : 2022-05-18 17:59:31

หัวข้อ : กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2565 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมครูและผู้ปกครอง วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 87


วันที่โพสต์ : 2022-05-17 18:02:58

หัวข้อ : ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 :: เข้าชม :: 94


วันที่โพสต์ : 2022-05-17 17:44:33

หัวข้อ : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กล่าวให้โอวาท เเละต้อนรับนักศึกษา วันเปิดภาคเรียนวันเเรก :: เข้าชม :: 113


วันที่โพสต์ : 2022-05-17 17:44:09

หัวข้อ : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดำเนินโครงการปฐมนิเทศให้แก่ผู้เรียนและผู้ปกครองก่อนการฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ :: เข้าชม :: 90


วันที่โพสต์ : 2022-05-17 17:10:57

หัวข้อ : ประกาศ ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา และลงทะเบียนล่าช้า ภาคเรียนที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2565 :: เข้าชม :: 81


วันที่โพสต์ : 2022-05-16 13:02:42

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง 1.ขอความร่วมมือนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร และผู้เข้ามาภายในสถานศึกษา :: เข้าชม :: 92


วันที่โพสต์ : 2022-05-16 13:02:07

หัวข้อ : กำหนดเปิด-ปิดภาคเรียนที่ 1/2565 :: เข้าชม :: 45


วันที่โพสต์ : 2022-05-16 13:01:32

หัวข้อ : ประชุมข้าราชการครู เเละบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2565 :: เข้าชม :: 33


วันที่โพสต์ : 2022-05-11 15:33:26

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตั้งเเต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 :: เข้าชม :: 164


วันที่โพสต์ : 2022-05-11 15:33:00

หัวข้อ : ประกาศ!!! ลงทะเบียนเรียนรายวิชา สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส.1 ปีการศึกษา 2565 สามารถดาวน์โหลดบัตรลงทะเบียนเรียน และชำระเงินผ่านธนาคารได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 :: เข้าชม :: 157


วันที่โพสต์ : 2022-05-11 15:32:31

หัวข้อ : ประชุมปรึกษาหารือการเร่งติดตาม เเละค้นหานักเรียน นักศึกษาออกกลางคันเพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษา "พาน้องกลับมาเรียน" :: เข้าชม :: 145


วันที่โพสต์ : 2022-05-09 14:59:51

หัวข้อ : ยินดีต้อนรับ ครูบรรจุใหม่(แผนกวิชาคหกรรม) :: เข้าชม :: 155


วันที่โพสต์ : 2022-05-09 14:59:08

หัวข้อ : ประชุมผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงอาหารวิทยาลัยฯ ก่อนเปิดภาคเรียน :: เข้าชม :: 144


วันที่โพสต์ : 2022-05-06 08:37:31

หัวข้อ : ข่าวสารจากงานเเนะเเนว วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 152


วันที่โพสต์ : 2022-05-06 08:37:11

หัวข้อ : ร่วมส่งเเรงใจเชียร์ ทีมนักกีฬาฟุตบอลทีมชาย (ตัวแทนจากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ) :: เข้าชม :: 84


วันที่โพสต์ : 2022-05-05 15:03:20

หัวข้อ : บรรยากาศการรับรายงานตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ (รอบเพิ่มเติม) ประเภทช่างอุตสาหกรรม เเละประเภทพาณิชยกรรม ระดับ ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 :: เข้าชม :: 79


วันที่โพสต์ : 2022-04-29 16:28:54

หัวข้อ : โครงการค่ายฝึกอบรมทักษะงานช่างพื้นฐาน (ช่างเชื่อม) ระยะสั้น ประจำปี 2556 เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง ปตท.สผ. โครงการเอส 1 และวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 89


วันที่โพสต์ : 2022-04-29 10:33:35

หัวข้อ : บรรยากาศการรับรายงานตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ (โควต้า) เเละนักศึกษาใหม่ (รอบปกติ) ประเภทพาณิชยกรรม (วันที่3) ระดับ ปวช. ปวส. :: เข้าชม :: 99


วันที่โพสต์ : 2022-04-28 15:19:38

หัวข้อ : บรรยากาศการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (โควต้า) เเละนักศึกษาใหม่ (รอบปกติ) ปวช. ปวส. :: เข้าชม :: 96


วันที่โพสต์ : 2022-04-28 10:50:42

หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้สมัคร (รอบเพิ่มเติม) ไม่มีการจัดสอบ กำหนดการายงานตัวรอประกาศวันและเวลา แยกตามแผนกระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2565 :: เข้าชม :: 93


วันที่โพสต์ : 2022-04-27 14:04:05

หัวข้อ : บรรยากาศการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (โควต้า) เเละนักศึกษาใหม่ (รอบปกติ) ปวช. ปวส. :: เข้าชม :: 97


วันที่โพสต์ : 2022-04-26 10:46:20

หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการวันรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่เเละ การสั่งเครื่องแบบนักศึกษาใหม่ (รอบโควต้า) เเละนักศึกษาใหม่ (รอบปกติ) ปีการศึกษา 2565 :: เข้าชม :: 88


วันที่โพสต์ : 2022-04-26 10:45:50

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร :: เข้าชม :: 77


วันที่โพสต์ : 2022-04-22 14:48:27

หัวข้อ : ประกาศกำหนดการรายงานตัวและส่งเอกสาร สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ตามบัญชีรายชื่อดังนี้ ระดับ ปวช. ตรวจสอบที่นี่ :: เข้าชม :: 171


วันที่โพสต์ : 2022-04-22 14:45:47

หัวข้อ : [วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565] ที่หอประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกับปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดค่ายฝึกอบรมทักษะช่างพื้นฐานระยะสั้นให้แก่นักเรียน :: เข้าชม :: 95


วันที่โพสต์ : 2022-04-22 14:45:00

หัวข้อ : [วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565] วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดพิธีทำบุญปีใหม่ไทย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ :: เข้าชม :: 83


วันที่โพสต์ : 2022-04-22 14:42:42

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (รอบเพิ่มเติม) สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งเเต่บัดนี้ จนถึง 25 เมษายน 2565 หรือจนกว่าจะเต็ม :: เข้าชม :: 114


วันที่โพสต์ : 2022-04-11 22:01:40

หัวข้อ : บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 สามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อได้ที่ลิงค์ หากมีข้อสงสัยหรือไม่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษากรุณาติดต่อที่งานทะเบียนฯ :: เข้าชม :: 137


วันที่โพสต์ : 2022-04-11 21:50:12

หัวข้อ : โครงการอบรมพัฒนาแผนการเรียนรู้ด้วยระบบโมดูล (Block Course) ยกระดับการจัดการเรียนรู้เพิ่มสมรรถนะผู้เรียน เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ในรูปแบบออนไลน์ฯ :: เข้าชม :: 108


วันที่โพสต์ : 2022-04-02 13:10:44

หัวข้อ : โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเทคนิคการปรับเปลี่ยนรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครูให้สอดคล้องกับบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA ) ผ่านระบบออนไลน์ เเละ On site :: เข้าชม :: 125


วันที่โพสต์ : 2022-04-02 06:37:56

หัวข้อ : [วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565] ดร.สถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ ทีมงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน นำทีมออกหน่วยบริการชุมชน Fix it Center ช่วงเทศกาล :: เข้าชม :: 120


วันที่โพสต์ : 2022-04-02 06:36:14

หัวข้อ : [วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565] ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ “เด็กดีของสังคม” ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่าน Video Conference โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องให้กำลังใจ :: เข้าชม :: 123


วันที่โพสต์ : 2022-04-02 06:34:19

หัวข้อ : [วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565] พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเปิดสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร และ โรงเรียนคลองลานวิทยา :: เข้าชม :: 126


วันที่โพสต์ : 2022-04-01 08:28:04

หัวข้อ : ทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ ระดับ ปวส. แผนกวิชาช่างยนต์ , แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 :: เข้าชม :: 111


วันที่โพสต์ : 2022-04-01 08:27:20

หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. แผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม :: เข้าชม :: 132


วันที่โพสต์ : 2022-03-29 20:40:53

หัวข้อ : ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษา รอบปกติ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2565 กรุณา!!! :: เข้าชม :: 203


วันที่โพสต์ : 2022-03-29 20:39:54

หัวข้อ : ประกาศ!!! ตามที่วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 ไปแล้วนั้น ปรากฎว่ามีสาขาวิชาที่ต้องดำเนินการจัดสอบในระดับ ปวส. จำนวน 2 สาขาวิชา :: เข้าชม :: 126


วันที่โพสต์ : 2022-03-29 20:39:07

หัวข้อ : แจ้งนักเรียนระดับ ปวช. ที่ติด 0 ในภาคเรียนที่ 2/2564 หากมีความเสี่ยงและต้องกักตัวเนื่องจากติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนแก้ 0 ได้ที่ลิงค์นี้ :: เข้าชม :: 117


วันที่โพสต์ : 2022-03-29 20:38:46

หัวข้อ : ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ. กรอ. อศ .) กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ครั้งที่ 3/2565 ในรูปแบบ On site และ ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting :: เข้าชม :: 115


วันที่โพสต์ : 2022-03-28 11:08:35

หัวข้อ : ประกาศ!!! ตามที่วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 ไปแล้วนั้น ปรากฎว่ามีสาขาวิชาที่ต้องดำเนินการจัดสอบในระดับ ปวส. จำนวน 2 สาขาวิชา :: เข้าชม :: 126


วันที่โพสต์ : 2022-03-28 11:07:37

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรคว้ารางวัล ชนะเลิศ ระดับชาติ 2 รายการ ในการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 :: เข้าชม :: 109


วันที่โพสต์ : 2022-03-28 11:06:22

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินงานการลงนามบันทึกข้อตกความร่วมมือ สร้างเครือข่ายทางวิชาการ และวิชาชีพกับสถานประกอบการ :: เข้าชม :: 96


วันที่โพสต์ : 2022-03-28 11:05:21

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 :: เข้าชม :: 104


วันที่โพสต์ : 2022-03-28 11:04:54

หัวข้อ : ซ้อมรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 :: เข้าชม :: 94


วันที่โพสต์ : 2022-03-23 14:36:59

หัวข้อ : นิเทศพัฒนาทักษะดิจิทัล Online , On Demand& On-Site :: เข้าชม :: 101


วันที่โพสต์ : 2022-03-23 14:19:04

หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ และข้อมูลการสมัครเรียน ปีการศึกษา 2565 :: เข้าชม :: 115


วันที่โพสต์ : 2022-03-11 19:58:27

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน :: เข้าชม :: 144


วันที่โพสต์ : 2022-03-11 16:20:29

หัวข้อ : บริษัท ปตท.สผ. โครงการ เอส 1 มอบทุนการศึกษา 50,000 บาท ประจำปีการศึกษา 2564 :: เข้าชม :: 133


วันที่โพสต์ : 2022-03-10 20:02:30

หัวข้อ : การอบรมเสริมสร้างศักยภาพ พนักงานราชการ(ครู) ครูพิเศษสอนฯ :: เข้าชม :: 126


วันที่โพสต์ : 2022-03-09 10:27:03

หัวข้อ : การประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕ ในรูปแบบ Online เเละ แบบ OnSite :: เข้าชม :: 132


วันที่โพสต์ : 2022-03-09 09:26:41

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่งานการเงิน จำนวน 1 อัตรา :: เข้าชม :: 145


วันที่โพสต์ : 2022-03-09 09:26:15

หัวข้อ : ที่วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ด้วยระบบดิจิทัล ( V-NET Digital Testing) ระดับปวช.3 ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2565 :: เข้าชม :: 131


วันที่โพสต์ : 2022-03-09 09:25:31

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ :: เข้าชม :: 133


วันที่โพสต์ : 2022-03-02 17:59:24

หัวข้อ : ข่าวสารจากงานเบียนฯ (อัพเดท 2 กุมภาพันธ์ 2565) :: เข้าชม :: 250


วันที่โพสต์ : 2022-03-01 17:04:32

หัวข้อ : ประมวลภาพการแข่งขัน วงดนตรีคนพันธุ์ R ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน :: เข้าชม :: 136


วันที่โพสต์ : 2022-03-01 17:03:23

หัวข้อ : พิธีเปิดงาน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2565 :: เข้าชม :: 130


วันที่โพสต์ : 2022-02-28 16:21:32

หัวข้อ : "ตรีนุช" ชู "วก.ปากท่อ" ต้นแบบดึงน้องกลับมาเรียน :: เข้าชม :: 132

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร