ข่าวทั้งหมด

วันที่โพสต์ : 2022-08-18 16:45:16

หัวข้อ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หลักสูตร :: เข้าชม :: 4


วันที่โพสต์ : 2022-08-18 16:44:19

หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ครั้งที่3/2565 :: เข้าชม :: 4


วันที่โพสต์ : 2022-08-18 16:43:41

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร ได้จัดทำโครงการอบรมนักศึกษาวิชาทหาร แข็งขัน น้อมรับความพอเพียง :: เข้าชม :: 4


วันที่โพสต์ : 2022-08-16 10:37:50

หัวข้อ : ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินโครงการการกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ มีการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ :: เข้าชม :: 9


วันที่โพสต์ : 2022-08-15 16:58:49

หัวข้อ : ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นำพสกนิกรจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 :: เข้าชม :: 12


วันที่โพสต์ : 2022-08-15 16:58:20

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมพิธีศาสนามมหามงคล ปเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 :: เข้าชม :: 11


วันที่โพสต์ : 2022-08-15 16:56:56

หัวข้อ : พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 :: เข้าชม :: 9


วันที่โพสต์ : 2022-08-15 16:56:07

หัวข้อ : ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นำข้าราชการ และประชาชน ทำบุญตักบาตรกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 :: เข้าชม :: 13


วันที่โพสต์ : 2022-08-15 16:55:40

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินโครงการวันอนุรักษ์ภาษาไทย และวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 :: เข้าชม :: 12


วันที่โพสต์ : 2022-08-15 16:54:59

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ประชุมเตรียมการจัดงานวันเกษียณอายุราชการ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565 :: เข้าชม :: 10


วันที่โพสต์ : 2022-08-11 17:12:39

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม ประจำปี 2565 :: เข้าชม :: 25


วันที่โพสต์ : 2022-08-11 17:11:49

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ประชุมจัดสรรงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน สายอาชีพอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 256 :: เข้าชม :: 22


วันที่โพสต์ : 2022-08-09 16:24:52

หัวข้อ : วทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำผลงานสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ฯระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2565 :: เข้าชม :: 31


วันที่โพสต์ : 2022-08-09 16:24:07

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรประชุมเตรียมงานการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 :: เข้าชม :: 30


วันที่โพสต์ : 2022-08-09 15:01:38

หัวข้อ : ประมวลภาพ พิธีเปิดกิจกรรม โครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน “หลักสูตรช่างซ่อมและประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์” :: เข้าชม :: 35


วันที่โพสต์ : 2022-08-09 15:01:00

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CERTER ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง :: เข้าชม :: 36


วันที่โพสต์ : 2022-08-09 14:59:35

หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มีรายชื่อ เข้ารับรางวัลพร้อมเกียรติบัตรในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น ณ หอประชุมซุ้มกอ :: เข้าชม :: 27


วันที่โพสต์ : 2022-08-08 09:16:54

หัวข้อ : การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ครั้งที่ 5/2565 :: เข้าชม :: 30


วันที่โพสต์ : 2022-08-06 14:40:17

หัวข้อ : ชมรมดนตรี วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เปิดรับสมัครวงดนตรีโฟล์คซอง/วงดนตรีสากล รับสมัครตั้งเเต่ 8-19 สิงหาคม 2565 :: เข้าชม :: 29


วันที่โพสต์ : 2022-08-06 14:37:45

หัวข้อ : เชิญชวนร่วมกิจกรรมชิงทุนการศึกษา โครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน โทษของกัญชาและเสพติด สมัครเเละส่งผลงานได้ตั้งเเต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2565 :: เข้าชม :: 24


วันที่โพสต์ : 2022-08-06 14:37:16

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ สาขาวิชาภาษาไทย :: เข้าชม :: 21


วันที่โพสต์ : 2022-08-05 15:08:07

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน :: เข้าชม :: 34


วันที่โพสต์ : 2022-08-03 19:05:31

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ NEC ประจำปีการศึกษา 2565 :: เข้าชม :: 34


วันที่โพสต์ : 2022-08-03 19:04:23

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน :: เข้าชม :: 25


วันที่โพสต์ : 2022-08-03 18:16:21

หัวข้อ : ชมรมวิชาชีพการบัญชีวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินโครงการสัมมนาวิชาชีพ เรื่อง เรียนรู้ เท่าทัน การตรวจสอบรายการทางบัญชี เพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีการศึกษา 2565 :: เข้าชม :: 32


วันที่โพสต์ : 2022-08-03 11:44:07

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร อาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ฝึกซ้อมย่อย) แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ :: เข้าชม :: 38


วันที่โพสต์ : 2022-08-02 09:04:11

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน :: เข้าชม :: 37


วันที่โพสต์ : 2022-08-01 17:13:16

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ4 ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562-2564 ทุกท่าน :: เข้าชม :: 39


วันที่โพสต์ : 2022-08-01 17:12:38

หัวข้อ : ชมรมวิชาชีพการตลาด วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ขอเชิญสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ NEC :: เข้าชม :: 25


วันที่โพสต์ : 2022-08-01 17:11:38

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับ นายรชต ดิลกรัชตสกุล เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย :: เข้าชม :: 29


วันที่โพสต์ : 2022-08-01 17:10:50

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ :: เข้าชม :: 26


วันที่โพสต์ : 2022-08-01 17:09:49

หัวข้อ : คณะผู้บริหาร คณะครู เเละนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม :: เข้าชม :: 24


วันที่โพสต์ : 2022-08-01 17:08:24

หัวข้อ : คณะครูวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นำนักศึกษาชมรมนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับ ข้าราชการ ทุกหน่วยงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ริมปิง :: เข้าชม :: 27


วันที่โพสต์ : 2022-08-01 17:06:32

หัวข้อ : ชมรมวิชาชีพแผนกวิชาการบัญชี ร่วมกับ ธนาคารออมสิน สาขากำแพงเพชร ดำเนินโครงการ "การประหยัดเเละออม" ประจำปีการศึกษา 2565 :: เข้าชม :: 15


วันที่โพสต์ : 2022-08-01 17:05:56

หัวข้อ : งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา การเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพฯ (อวท.) :: เข้าชม :: 17


วันที่โพสต์ : 2022-08-01 17:05:17

หัวข้อ : แผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรร่วม กับหจก. นรินทร์กลการฮอนด้าวิงเซ็นเตอร์ บูรณาการร่วมกับ ศูนย์ ปภ.เขต 8 กพ. ขับเคลื่อนโครงการฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% ปี 2565 :: เข้าชม :: 17


วันที่โพสต์ : 2022-08-01 17:04:37

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดงานด้วยรักและผูกพันธ์...ก้าวสู่ฝันสมดั่งใจ นายรชต ดิลกรัชตสกุล อดีตรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 17


วันที่โพสต์ : 2022-07-27 16:10:05

หัวข้อ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์เดินทางศึกษาดูงานรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เเละการพัฒนาครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยฯ :: เข้าชม :: 40


วันที่โพสต์ : 2022-07-26 17:36:41

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา :: เข้าชม :: 47


วันที่โพสต์ : 2022-07-26 09:40:07

หัวข้อ : เชิญชวนนักเรียน ศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรทุกคน ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ปี66 :: เข้าชม :: 45


วันที่โพสต์ : 2022-07-26 09:39:38

หัวข้อ : จังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธวชิรปราการ จังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 :: เข้าชม :: 42


วันที่โพสต์ : 2022-07-26 09:39:11

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2565 :: เข้าชม :: 45


วันที่โพสต์ : 2022-07-26 09:37:45

หัวข้อ : ประชุมหารือเตรียมความพร้อมวางแผนงานการดำเนินจัดโครงการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ฝึกซ้อมย่อย) ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา (ปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2562-2564 :: เข้าชม :: 49


วันที่โพสต์ : 2022-07-26 09:36:58

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน1อัตรา :: เข้าชม :: 35


วันที่โพสต์ : 2022-07-22 17:28:39

หัวข้อ : แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ร่วมกับ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุน การจัดอบรมหลักสูตร TOA Total Coating Solution ส่งเสริมการเรียนรู้ :: เข้าชม :: 50


วันที่โพสต์ : 2022-07-22 17:28:01

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ประชุมหารือการดำเนินโครงการประชุมบุคลากรเพื่อพัฒนาในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ประจำปี 2565 :: เข้าชม :: 51


วันที่โพสต์ : 2022-07-22 16:06:18

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ประชุมเตรียมงานและประชุมคณะกรรมการการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 :: เข้าชม :: 46


วันที่โพสต์ : 2022-07-22 16:05:39

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ครั้งที่ 3/2565 :: เข้าชม :: 43


วันที่โพสต์ : 2022-07-22 16:05:08

หัวข้อ : เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร โรงพยาบาลกำแพงเพชร ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต :: เข้าชม :: 48


วันที่โพสต์ : 2022-07-22 16:04:29

หัวข้อ : งานปกครอง ของวิทยาลัยฯ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร และสมาคมกู้ภัยสว่างธรรมสถานกำแพงเพชร ซักซ้อมแผ่นเผชิญเหตุป้องกันการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา :: เข้าชม :: 49


วันที่โพสต์ : 2022-07-22 16:03:58

หัวข้อ : แผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกับ บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จัดโครงการอบรมเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ YAMAHA (ยามาฮ่า) :: เข้าชม :: 35


วันที่โพสต์ : 2022-07-22 16:02:22

หัวข้อ : เผยแพร่ โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปี 2565 เรื่อง การศึกษาผลผลิตเห็ดนางฟ้าภูฏานที่ใช้วัสดุเพาะด้วยขี้เลื่อยผสมและกากกาแฟ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) :: เข้าชม :: 36


วันที่โพสต์ : 2022-07-22 16:01:51

หัวข้อ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์ แจ้งนักเรียน นักศึกษา รหัส ปวช.62 และ ปวส.63 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 :: เข้าชม :: 34


วันที่โพสต์ : 2022-07-22 16:01:22

หัวข้อ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ดำเนินการประชุม ขยายผลการใช้งานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา EDR System รับฟังข้อเสนอแนะการใช้งานระบบ :: เข้าชม :: 28


วันที่โพสต์ : 2022-07-22 16:00:22

หัวข้อ : ดร.สถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานในการต้อนรับและกล่าวให้โอวาท แก่คณะครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่ ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 35


วันที่โพสต์ : 2022-07-19 14:08:09

หัวข้อ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์ จากงานปกครอง วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 58


วันที่โพสต์ : 2022-07-19 14:07:37

หัวข้อ : เชิญชวนคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาทุกท่าน ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิต สามารถเข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิตได้ ใันวันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมอินทนิล :: เข้าชม :: 53


วันที่โพสต์ : 2022-07-18 11:39:20

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" ประจำปี 2565 :: เข้าชม :: 56


วันที่โพสต์ : 2022-07-18 11:38:49

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา พัฒนาคุณธรรม แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 :: เข้าชม :: 56


วันที่โพสต์ : 2022-07-18 11:38:19

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา :: เข้าชม :: 54

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร