รายละเอียด
หัวข้อ : ประกาศวิทยาล้ยฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่โพสต์ : 2021-03-13 09:07:59 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารแนบท้ายนี้

ไฟล์เอกสารแนบ : files/359-20210313.pdf

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร