รายละเอียด
หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่องยกเลิกประกวดราคาซื้อจัดซื้อครภัณฑ์โครงการศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชุมชนด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่โพสต์ : 2022-08-17 17:07:23 ผู้โพสต์ : ว่าที่ ร.ต.วัชรพงษ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่องยกเลิกประกวดราคาซื้อจัดซื้อครภัณฑ์โครงการศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชุมชนด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์เอกสารแนบ : files/428-20220817.pdf

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร