รายละเอียด
หัวข้อ : ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินโครงการการกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ มีการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้
วันที่โพสต์ : 2022-08-16 10:37:50 ผู้โพสต์ : ว่าที่ ร.ต.วัชรพงษ์

ไฟล์เอกสารแนบ : files/826-20220816

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร