รายละเอียด
หัวข้อ : ชมรมวิชาชีพการบัญชีวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินโครงการสัมมนาวิชาชีพ เรื่อง เรียนรู้ เท่าทัน การตรวจสอบรายการทางบัญชี เพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่โพสต์ : 2022-08-03 18:16:21 ผู้โพสต์ : ว่าที่ ร.ต.วัชรพงษ์

ไฟล์เอกสารแนบ : files/974-20220803

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร