รายละเอียด
หัวข้อ : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 สมาชิกองค์การนัหวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร (ระดับ ปวช.1)
วันที่โพสต์ : 2022-05-31 08:15:42 ผู้โพสต์ : ว่าที่ ร.ต.วัชรพงษ์

ไฟล์เอกสารแนบ : files/915-20220523

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร