รายละเอียด
หัวข้อ : กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2565 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมครูและผู้ปกครอง วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
วันที่โพสต์ : 2022-05-18 17:59:31 ผู้โพสต์ : ว่าที่ ร.ต.วัชรพงษ์

ไฟล์เอกสารแนบ : files/717-20220518

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร