รายละเอียด
หัวข้อ : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดำเนินโครงการปฐมนิเทศให้แก่ผู้เรียนและผู้ปกครองก่อนการฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ
วันที่โพสต์ : 2022-05-17 17:44:09 ผู้โพสต์ : ว่าที่ ร.ต.วัชรพงษ์

ไฟล์เอกสารแนบ : files/153-20220517

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร