รายละเอียด
หัวข้อ : โครงการค่ายฝึกอบรมทักษะงานช่างพื้นฐาน (ช่างเชื่อม) ระยะสั้น ประจำปี 2556 เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง ปตท.สผ. โครงการเอส 1 และวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
วันที่โพสต์ : 2022-04-29 16:28:54 ผู้โพสต์ : ว่าที่ ร.ต.วัชรพงษ์

ไฟล์เอกสารแนบ : files/863-20220429

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร