รายละเอียด
หัวข้อ : โครงการอบรมพัฒนาแผนการเรียนรู้ด้วยระบบโมดูล (Block Course) ยกระดับการจัดการเรียนรู้เพิ่มสมรรถนะผู้เรียน เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ในรูปแบบออนไลน์ฯ
วันที่โพสต์ : 2022-04-11 21:50:12 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

ไฟล์เอกสารแนบ : files/631-20220411

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร