รายละเอียด
หัวข้อ : โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเทคนิคการปรับเปลี่ยนรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครูให้สอดคล้องกับบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA ) ผ่านระบบออนไลน์ เเละ On site
วันที่โพสต์ : 2022-04-02 13:10:44 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

ไฟล์เอกสารแนบ : files/434-20220402

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร