รายละเอียด
หัวข้อ : [วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565] พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเปิดสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร และ โรงเรียนคลองลานวิทยา
วันที่โพสต์ : 2022-04-02 06:34:19 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

ไฟล์เอกสารแนบ : files/454-20220402

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร