รายละเอียด
หัวข้อ : ทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ ระดับ ปวส. แผนกวิชาช่างยนต์ , แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่โพสต์ : 2022-04-01 08:28:04 ผู้โพสต์ : ว่าที่ ร.ต.วัชรพงษ์

ไฟล์เอกสารแนบ : files/881-20220401

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร