รายละเอียด
หัวข้อ : ประกาศ!!! ตามที่วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 ไปแล้วนั้น ปรากฎว่ามีสาขาวิชาที่ต้องดำเนินการจัดสอบในระดับ ปวส. จำนวน 2 สาขาวิชา
วันที่โพสต์ : 2022-03-29 20:39:54 ผู้โพสต์ : ว่าที่ ร.ต.วัชรพงษ์

ไฟล์เอกสารแนบ : files/893-20220329

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร