รายละเอียด
หัวข้อ : แจ้งนักเรียนระดับ ปวช. ที่ติด 0 ในภาคเรียนที่ 2/2564 หากมีความเสี่ยงและต้องกักตัวเนื่องจากติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนแก้ 0 ได้ที่ลิงค์นี้
วันที่โพสต์ : 2022-03-29 20:39:07 ผู้โพสต์ : ว่าที่ ร.ต.วัชรพงษ์

ไฟล์เอกสารแนบ : files/660-20220329

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร