รายละเอียด
หัวข้อ : ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ. กรอ. อศ .) กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ครั้งที่ 3/2565 ในรูปแบบ On site และ ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting
วันที่โพสต์ : 2022-03-29 20:38:46 ผู้โพสต์ : ว่าที่ ร.ต.วัชรพงษ์

ไฟล์เอกสารแนบ : files/944-20220329

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร