รายละเอียด
หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินงานการลงนามบันทึกข้อตกความร่วมมือ สร้างเครือข่ายทางวิชาการ และวิชาชีพกับสถานประกอบการ
วันที่โพสต์ : 2022-03-28 11:09:24 ผู้โพสต์ : ว่าที่ ร.ต.วัชรพงษ์

ไฟล์เอกสารแนบ : files/274-20220328

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร