รายละเอียด
หัวข้อ : การประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕ ในรูปแบบ Online เเละ แบบ OnSite
วันที่โพสต์ : 2022-03-09 10:27:03 ผู้โพสต์ : ว่าที่ ร.ต.วัชรพงษ์

ไฟล์เอกสารแนบ : files/795-20220309

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร