รายละเอียด
หัวข้อ : ที่วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ด้วยระบบดิจิทัล ( V-NET Digital Testing) ระดับปวช.3 ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2565
วันที่โพสต์ : 2022-03-09 09:26:15 ผู้โพสต์ : ว่าที่ ร.ต.วัชรพงษ์

ไฟล์เอกสารแนบ : files/803-20220309

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร