รายละเอียด
หัวข้อ : พิธีเปิดงาน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่โพสต์ : 2022-03-01 17:03:23 ผู้โพสต์ : ว่าที่ ร.ต.วัชรพงษ์

ไฟล์เอกสารแนบ : files/516-20220301

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร