รายละเอียด
หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการห้องเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี STEM ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่โพสต์ : 2022-02-18 17:21:42 ผู้โพสต์ : ว่าที่ ร.ต.วัชรพงษ์

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการห้องเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี STEM ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์เอกสารแนบ : files/234-20220218.pdf

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร