รายละเอียด
หัวข้อ : ประกาศวิทยาล้ยฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน ๔,๐๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก
วันที่โพสต์ : 2022-01-11 18:03:47 ผู้โพสต์ : ว่าที่ ร.ต.วัชรพงษ์

ประกาศวิทยาล้ยฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน ๔,๐๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก

ไฟล์เอกสารแนบ : files/630-20220111.pdf

Copyright @2022 | พัฒนาโดย: งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร