รายละเอียดข่าวสาร


วันที่โพสต์ : 2018-12-17 16:52:08

หัวข้อ : ข่าวประชาสัมพันธ์ #จากงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน :: เข้าชม :: 51


วันที่โพสต์ : 2018-12-17 16:50:59

หัวข้อ : ประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน :: เข้าชม :: 40


วันที่โพสต์ : 2018-12-17 16:50:14

หัวข้อ : ทำความดี บริจาคเลือดช่วยผู้ไข้เลือดออก ระดับวิกฤต :: เข้าชม :: 43


วันที่โพสต์ : 2018-12-12 16:00:51

หัวข้อ : ประชุมรับฟังการชี้เเจงการดำเนินงานศูนย์เสมารักษ์ประจำจังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 72


วันที่โพสต์ : 2018-12-12 10:17:25

หัวข้อ : มอบเกียรติบัตรเเละโล่รางวัล ให้แก่ครูและนักเรียนนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงแก่วิทยาลัยฯ จนได้รับรางวัลในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือฯ ครั้งที่ 30 :: เข้าชม :: 56


วันที่โพสต์ : 2018-12-11 16:31:56

หัวข้อ : ตัวแทนจากคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจรรม Bike อุ่นไอรัก จัดโดยหน่วยงานราชการจังหวัดกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 79


วันที่โพสต์ : 2018-12-11 16:30:08

หัวข้อ : คณะครูจากวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยนักศึกษา ที่เข้าประกวดการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯร่วมพิธีปิดงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ร่วมพธีปิดฯ[วันที่ 7 ธันวาคม 2561] :: เข้าชม :: 83


วันที่โพสต์ : 2018-12-11 16:27:25

หัวข้อ : คณะผู้บริหาร คณะครูจากวิทยาลัยฯ เดินทางให้กำลังใจ ครูผู้ควบคุมดูแลการฝึกซ้อม นักศึกษา ที่ทำการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ และเยี่ยมชมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ [วันที่ 6 ธันวาคม 2561] :: เข้าชม :: 61


วันที่โพสต์ : 2018-12-11 16:24:08

หัวข้อ : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูจากวิทยาลัยฯ เดินทางให้กำลังใจ ครูผู้ควบคุมดูแลการฝึกซ้อม นักศึกษา ที่ทำการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ และเยี่ยมชมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ [วันที่ 5 ธันวาคม 2561] :: เข้าชม :: 60