รายละเอียดข่าวสาร


วันที่โพสต์ : 2019-01-08 11:37:26

หัวข้อ : เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2562 :: เข้าชม :: 14


วันที่โพสต์ : 2019-01-08 11:33:48

หัวข้อ : ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เข้ามาตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์อาชีวะอาสาช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 :: เข้าชม :: 10


วันที่โพสต์ : 2019-01-08 11:31:45

หัวข้อ : การเเข่งขันกีฬาสีภายใน "วิษณุเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561 :: เข้าชม :: 18


วันที่โพสต์ : 2019-01-08 11:30:21

หัวข้อ : เรื่องราวดีดีของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 11


วันที่โพสต์ : 2019-01-08 11:28:43

หัวข้อ : บริษัทลิ่มเซี่ยงเส็ง นครสวรรค์ บริจาคเงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายใน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 9


วันที่โพสต์ : 2018-12-20 12:11:29

หัวข้อ : ประชุมทางไกลผ่านระบบ Videoconference :: เข้าชม :: 90


วันที่โพสต์ : 2018-12-20 12:10:51

หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา :: เข้าชม :: 67


วันที่โพสต์ : 2018-12-20 12:09:47

หัวข้อ : มอบโล่รางวัล เเละเกียรติบัตร ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะฝีมือช่างเชื่อมโลหะเพื่อรถบรรทุก :: เข้าชม :: 92


วันที่โพสต์ : 2018-12-17 16:52:48

หัวข้อ : บริษัทซีพีแรม ปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวออกฝึกงานในภาคฤดูร้อน :: เข้าชม :: 85