รายละเอียดข่าวสาร


วันที่โพสต์ : 2019-01-08 11:50:45

หัวข้อ : ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษากรณีพิเศษโควตา ประจำปี 2562 :: เข้าชม :: 86


วันที่โพสต์ : 2019-01-08 11:49:46

หัวข้อ : ขอเชิญร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 63 รูป ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ บริเวณโดมสนามฟุตซอล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 26


วันที่โพสต์ : 2019-01-08 11:47:32

หัวข้อ : เตรียมสถานที่จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำปี2562 :: เข้าชม :: 19


วันที่โพสต์ : 2019-01-08 11:45:39

หัวข้อ : แนะแนวเพื่อศึกษาต่อโรงเรียนบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร :: เข้าชม :: 7


วันที่โพสต์ : 2019-01-08 11:42:28

หัวข้อ : แนะแนวเพื่อศึกษาต่อโรงเรียนบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร :: เข้าชม :: 2


วันที่โพสต์ : 2019-01-08 11:40:09

หัวข้อ : ส่งตัวนักศึกษาออกฝึกงานกับบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) ณ จังหวัดสุมทรปราการ :: เข้าชม :: 10


วันที่โพสต์ : 2019-01-08 11:38:48

หัวข้อ : ที่ปรึกษา รมว. ศึกษาธิการ เเละคณะ ได้เข้ามาตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์อาชีวะอาสาช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 :: เข้าชม :: 3


วันที่โพสต์ : 2019-01-08 11:37:26

หัวข้อ : เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2562 :: เข้าชม :: 5


วันที่โพสต์ : 2019-01-08 11:33:48

หัวข้อ : ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เข้ามาตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์อาชีวะอาสาช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 :: เข้าชม :: 1