รายละเอียดข่าวสาร


วันที่โพสต์ : 2018-11-29 17:32:36

หัวข้อ : ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบทางเทคโนโลยียานยนต์ ด้วยวิธี e-bidding :: เข้าชม :: 41


วันที่โพสต์ : 2018-11-27 17:50:30

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 :: เข้าชม :: 55


วันที่โพสต์ : 2018-11-27 17:49:20

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 :: เข้าชม :: 37