รายละเอียดข่าวสาร


วันที่โพสต์ : 2018-12-05 15:08:50

หัวข้อ : แนะแนวเพื่อศึกษาต่อในระดับ ปวช.เเละ ปวส. โรงเรียนวัชรวิทยา กำแพงเพชร :: เข้าชม :: 25


วันที่โพสต์ : 2018-12-05 15:03:43

หัวข้อ : โครงการองค์กร ห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันเอดส์ในสถานที่ทำงาน :: เข้าชม :: 19


วันที่โพสต์ : 2018-11-29 15:28:35

หัวข้อ : วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครครูพิเศษช่างกลโรงงาน :: เข้าชม :: 37


วันที่โพสต์ : 2018-11-29 14:35:05

หัวข้อ : กิจกรรมแนะแนว นักศึกษาระดับปริญญาตรี :: เข้าชม :: 33


วันที่โพสต์ : 2018-11-28 18:35:52

หัวข้อ : โครงการพลังผลักดันธุรกิจสู่ความสำเร็จ ยุคไทยเเลนด์ 4.0 (พลังแห่งการสร้างยุค) :: เข้าชม :: 30


วันที่โพสต์ : 2018-11-28 18:34:43

หัวข้อ : โครงการอบรมกีฬาหมากล้อมเพื่อสร้างปัญญา ประจำปี 2561 :: เข้าชม :: 25


วันที่โพสต์ : 2018-11-27 15:37:48

หัวข้อ : แผนกคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ส่งนักศึกษาประกวดกิจกรรมการประกวดกระทงรักษ์โลก :: เข้าชม :: 20


วันที่โพสต์ : 2018-11-26 17:33:08

หัวข้อ : นำนักศึกษาร่วมเทปูนหล่อพระ วัดอุทุมพร (ท่าเดื่อ) :: เข้าชม :: 20


วันที่โพสต์ : 2018-11-23 17:09:13

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร รังสรรค์กระทงลอยพาราฟิน อนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย :: เข้าชม :: 19


วันที่โพสต์ : 2018-11-23 13:26:53

หัวข้อ : โครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 :: เข้าชม :: 18


วันที่โพสต์ : 2018-11-23 13:06:55

หัวข้อ : ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มาตรฐานดีเด่นเเละสมาชิกดีเด่น ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปี2561 :: เข้าชม :: 17