1 KPT NEWS.

รายละเอียดข่าวสาร


วันที่โพสต์ : 2019-02-16 07:39:42

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป :: เข้าชม :: 19


วันที่โพสต์ : 2019-02-14 13:54:36

หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองเเละครู วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร [วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562] :: เข้าชม :: 16


วันที่โพสต์ : 2019-02-14 13:52:10

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ได้รับโล่รางวัลการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561 :: เข้าชม :: 12


วันที่โพสต์ : 2019-02-14 13:46:15

หัวข้อ : บรรยากาศการรับรายงานตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ (โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทพาณิชยกรรม :: เข้าชม :: 25


วันที่โพสต์ : 2019-02-14 13:44:59

หัวข้อ : บรรยากาศการรับรายงานตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทช่างอุตสาหกรรม :: เข้าชม :: 21


วันที่โพสต์ : 2019-02-14 13:39:34

หัวข้อ : นายทองคำ ตินะลาผู้อำนวยการวิทยาลัย รับโล่รางวัลเหรียญทองระดับชาติ ห้องเรียนรู้เฉพาะทางคหกรรม :: เข้าชม :: 10


วันที่โพสต์ : 2019-01-23 09:38:19

หัวข้อ : แนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนบ้านใหม่ :: เข้าชม :: 81


วันที่โพสต์ : 2019-01-23 09:36:44

หัวข้อ : งแนะเเนวศึกษาต่อ โรงเรียนปากคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 47


วันที่โพสต์ : 2019-01-23 09:35:26

หัวข้อ : กำหนดการรายงานตัวนักเรียนนักศึกษาโควตาปี 2562 เอกสารและค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในวันรายงานตัว :: เข้าชม :: 241