รายละเอียดข่าวสาร

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.518961755174356&type=1&l=2cfe924f5e Copy link ใส่ URL เพื่อเปิด
วันที่โพสต์ : 2018-11-27 15:15:23

หัวข้อ : โครงการอบรมให้ความรู้การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ โดยบริษัทอมร ศูนย์รวมอะไหล่อีเล็กทรอนิกส์ จำกัด และโรงกลึงมหาราชอยุธยา

ผู้โพสต์ : งานประชาสัมพันธ์