พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับจังหวัด 9 มิถุนายน 2560

1
^