E-Document

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย แก้ไขล่าสุด
1970/2559 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรู้ทันเอดส.pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรู้ทันเอดส์ (858.95 KB) Admin ธ.ค. 2559
E-0010 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร.pdf เรื่อง การลงเวลาปฏิบัติหน้าที่และการแต่งกายของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา (360.59 KB) Admin ธ.ค. 2559
1969/2559 อนุสนธิคำสั่งวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร.pdf เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ราชการ ประจำปีการศึกษา 2559 (1.23 MB) Admin ธ.ค. 2559
E-0008 กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50วัน).pdf กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล (1.5 MB) Admin ธ.ค. 2559
E-0001 ขอเวลาเรียนให้นักเรียน นักศึกษา.pdf ด้วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนาฯ จัดกิจกรรมโครงการรู้ทันเอดส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณสนามฟุตซอลหน้าเสาธง ตั้งแต่เวลา 08.00 น -09.00 น. (175.89 KB) Admin ธ.ค. 2559
1958/2559 ตารางเวร เดือน ธันวาคม.pdf ตารางเวร เดือน ธันวาคม (80.19 KB) Admin ธ.ค. 2559
1949/2559 คำสั่งครูที่ปรึกษาเพิ่ม ปีการศึกษา 2559.pdf คำสั่งครูที่ปรึกษาเพิ่ม ปีการศึกษา 2559 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 (585.75 KB) Admin ธ.ค. 2559
1934/2559 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานธุรการของแผนกวิชา.pdf แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานธุรการของแผนกวิชา (238.29 KB) Admin ธ.ค. 2559
055/2559 คำสั่งแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ อศจ..pdf ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (2.7 MB) Admin ธ.ค. 2559
^